MgA. Tereza Pavelková

„Jsem doktorandkou na katedře teorie a kritiky Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze. Pocházím ze Slavičína, ale nyní žiji v Praze. Absolvovala jsem bakalářské studium divadelní a filmové vědy na Masarykově univerzitě v Brně a poté jsem byla přijata na svou vysněnou školu – na DAMU.
Kromě psaní kritik a recenzí pro nejrůznější divadelní periodika a festivalové časopisy, se věnuji také tvůrčímu psaní (píši dramata, pohádky, tvořím dramatizace atd. ) a částečně i dramaturgii. Před dvěma lety jsem se stala součástí PR týmu DAMU a v současné době pracuji na oddělení pro vědu, výzkum, PR a rozvoj rektorátu AMU.
Během svých studií jsem se již několikrát setkala s otázkou „co z tebe bude?“. „Zřejmě herečka, když studuješ na DAMU, že?“ Dotyčným se vždy snažím pokorně vysvětlit, že divadlo není jen o hercích, ale že je pro jeho fungování nezbytné velké množství jiných, neméně důležitých profesí, které se na výsledné umělecké kvalitě mnohdy podílejí mnohem větší vahou. Zároveň věřím tomu, že studium takového oboru, jako je divadelní kritika nebo divadelní věda, není jen záležitostí „druhé volby“ těch, kteří se nedostali na herectví, ale může otevřít spoustu zajímavých, třeba i mimodivadelních možností. A právě ty se ve svém životě a profesi sama snažím neustále využívat.“

Neděle 5.11.2017

Další účinkující

Lenny Trčková

Ondřej Šála

Lukáš Semerád

Mgr. Tomáš Chmela

... a další

Partneři

Další podpora

Belžík projekce s.r.o.
Ekofiltr, s.r.o.
Lazeňská káva s.r.o.
NTS Prometal Machining
OMI s.r.o.
Prabos, a.s.
TVD Technická výroba, a.s.
Baran Milan
Častulíková Ivana
Domorád Petr
Dvořák Čestmír
Dvořáková Marie
Ďulíková Markéta
Filáková Božena
Fojtík Vincenc
Fryzelková Jana
Fryzelková Kateřina
Goňová Žaneta
Humpola Karel
Kliment Michal
Pančocha Jan
Pechanová Lenka
Slezák Bronislav
Sudková Pavla
Sviták Jiří
Šála Ondřej
Vrága Pavel