Pátek
2.11.2018

18:00
Sokolovna
(výstavní prostor)

Veronika Drábková

Dějiny umění je široký obor, který je často spojený s mezioborovým přesahem. Každé umělecké dílo představuje zrcadlo doby, nálady, citů, může být odrazem revolty či…
Více o mně

Vernisáž: “Struktury”

Doprovodný program 120 min.

Pojem „struktura“ souvisí s uspořádáním světa i v něm jednotlivých objektů. Hlavní představitel každého příběhu má obdobné zastoupení, patří do děje a určuje jeho linii, rozlišuje mezi dobrem a zlem. Heroizace hrdiny, lidské i zvířecí postavy s nadpřirozenými schopnostmi, neuvěřitelný děj a oslavování za dobré skutky – to vše tématicky spojuje výstavní prostor, který primárně tvoří jeviště. Díla jsou záměrně umístěna na pódiu, stejně jako hlavní hrdinové příběhů, a diváci se s nimi ocitnou na stejné úrovni. Příběh zde není vyjádřen mluveným projevem, jak by se v daném prostředí dalo očekávat, ale obrazem a psaným slovem, které návštěvníkovi nabízí soukromou interakci. Hlavní nositelé děje figurují v komiksech, ilustracích i plakátech. Součástí výstavního prostoru bude také audiovizuální část.

Na vernisáži zazní koncert Aleše Výmoly (zpěvák 12:Piet)

Vystavující: Julie Lupačová, Lucie Mudráková, Aleš Výmola, Renáta Žáková

Žáci ZUŠ Slavičín vytvořili pro prostory výstavy rozměrné závěsné objekty.

Partneři

Další podpora

Ekofiltr, s.r.o.
NTS Prometal
Prabos, a.s.
TVD Technická výroba, a.s.
Bobčík Lukáš
Buček Jan
Dvořák Čestmír
Dvořáková Marie
Filáková Božena
Fojtík Vincenc
Fryzelková Jana
Fryzelková Kateřina
Gapčo Petr
Goňová Žaneta
Holba Roman
Hrabina Adam
Hrabinová Diana
Jančeková Eva
Kliment Michal
Kollegová Natálie
Kotraba Jan
Kotraba Jiří
Křížová Vlasta
Matulíková Dagmar
Múdrý Mikuláš
Mužík Tibor
Pančocha Jan
Slezák Bronislav
Sudková Pavla
Šála Ondřej
Tokarčíková Hana
Valčíková Klára