Mgr. Veronika Filáková

Vystudovala jsem Univerzitu Palackého v Olomouci, obor zaměřený na pedagogiku a sociální práci. Zvolila jsem si tento obor, protože jsem přesvědčená, že v životě nemáme všichni stejné možnosti a že je potřeba pomáhat těm, kteří se vlivem různých okolností dostali do svízelné situace. Po ukončení studia jsem začala pracovat ve státní správě v oblasti zaměstnanosti, následně jsem se posunula do neziskového sektoru, kde jsem pracovala s dětmi, mladými lidmi a rodinami. Po čase jsem využila nabízené příležitosti, která mě dovedla k projektovému managementu v neziskovém sociálním sektoru. Začala jsem se plně věnovat přípravě, řízení a veškeré agendě týkající se realizace sociálních projektů podpořených z Evropské unie. Výsledkem mé práce je několik úspěšně zrealizovaných projektů, zaměřených zejména na podporu zaměstnanosti obtížně zaměstnatelných cílových skupin. Při každém ohlédnutí za svou prací vidím konkrétní podpořené účastníky, kteří začali hledat své vlastní cesty k pracovnímu uplatnění a seberealizaci, což je pro mě motivací a potvrzením, že pomáhat druhým má smysl.

18.9.2016
8/29/16 15:00
(spodní patro)

Další účinkující

Ing. Pavel Studeník

Ivan Floreš

Josef Petrák

Bc. Lea Koncerová

... a další

Partneři

Další podpora

EKOFILTR spol. s.r.o.
NTS Prometal Machining, s.r.o.
Prabos plus a.s.
TVD-Technická výroba, a.s.
Ondřej Boček
Charles Andrew Bothwell
Klára Cmajdálková
Častulíková Ivana
Tomáš Ďulík
Markéta Ďulíková
Čestmír Dvořák
Marie Dvořáková
Božena Filáková
Ivan Floreš
Vincenc Fojtík
Jana Fryzelková
Jaroslav Hořák
Patricie Houžvová
Karel Humpola
Michal Kliment
Zuzana Kujová
Lukáš Münster
Jakub Ocelík
Jan Pančocha
Lenka Pechanová
Jaroslava Skrášková
Jakub Slovák
Maroš Sovák
Jiří Sviták
Ondřej Šála
Roman Ševčík
Renata Štrbáková
Lucie Vaňková
Petr Zvoníček