Připravujeme nový web

multižánrového festivalu Neleň!

Slavičín, 16. - 18. 9. 2016

Neleň! je jediný svého druhu. Multižánrový. Smysluplný. Uvědomělý. Tvoří živou komunitu. Nekouká po věku. Aktivuje zájem. Představuje hrdiny. Inspiruje příběhy. Šíří vize. Vyzývá k diskusím. Boří bariéry. Dodává kuráž. Vyzývá k ambiciozním projektům. Má styl, nadšení a směr. Nehledá důvody, hledá způsoby. Tři dny. Jedno město. Přijď!

Transparentní účet

Přispět můžete jakoukoliv částkou.

2800960500/ 2010

Stav veřejného účtu

Kontaktní osoba

Mgr. Michal Filák

Manažer festivalu a fundraisingu

+420 739 656 660

michal.filak@gmail.com

Partneři

Další podpora

EKOFILTR spol. s.r.o.
NTS Prometal Machining, s.r.o.
Ondřej Boček
Charles Andrew Bothwell
Klára Cmajdálková
Tomáš Ďulík
Markéta Ďulíková
Čestmír Dvořák
Marie Dvořáková
Božena Filáková
Jana Fryzelková
Ivan Floreš
Karel Humpola
Michal Kliment
Lukáš Münster
Jakub Ocelík
Jan Pančocha
Lenka Pechanová
Maroš Sovák
Jiří Sviták
Ondřej Šála
Roman Ševčík
Renata Štrbáková
Lucie Vaňková
Petr Zvoníček